Наукові дослідження

Науково-дослідні лабораторії ДП „ЧОРНОМОРНДІПРОЕКТ” виконують:

 1. Дослідження стану гідротехнічних споруд (огороджувальних, причальних) портів і судноремонтних підприємств з проведенням комплексного (надводного і підводного) обстеження та рекомендацій по реконструкції, модернізації, ремонту, посиленню, підвищенню експлуатаційних навантажень.
 2. Рішення по захисту портових і заводських акваторій від хвилювання, безпечному відстою суден та інших плавзасобів; оптимізації пропускної спроможності морських каналів та їх габаритів.
 3. Розробку технологій берегових і підводних відвалів ґрунтів (дампінг), їх раціонального використання (утилізації).
 4. Вивчення динаміки берегів, транспорту наносів, заносимості каналів та портових акваторій і рішення по їх захисту від наносів.
 5. Математичне моделювання гідрологічних і літодинамічних процесів, окрім власних розробок застосовуються провідні світові хвильові моделі і системи моделювання Swan, Ref/Dif, CMS.
 6. Комплексний екологічний моніторинг за проведенням гідротехнічних робіт, у тому числі за днопоглибленням.

Лабораторія досліджень конструкцій гідротехнічних споруд (ЛДКГС) є самостійним підрозділом ДП «ЧОРНОМОРНДІПРОЕКТ», виконує наступні види робіт:

 • Розробка раціональних варіантів реконструкції, капітального ремонту, модернізації та посилення портових гідротехнічних споруд, у тому числі з використанням утилізованих матеріалів, конструкцій та ін.
 • Проведення комплексних обстежень портових гідротехнічних споруд (надводних і підводних) з метою уточнення їх фактичного стану і розрахункової схеми.
 • Виконання підводно-технічних робіт, у тому числі обстежень з виявлення вірогідних джерел погіршення екологічної обстановки на підприємствах морського транспорту.
 • Забезпечення безпеки мореплавання, у т.ч. паспортизація підхідних каналів, акваторій, операційних акваторій, якірних стоянок, а також проведення великогабаритних суден.
 • Визначення міцності бетону споруд, які знаходяться в експлуатації.
 • Проведення циклічних спостережень за деформативним станом портових гідротехнічних споруд.
 • Розробку конструкцій геодезичних наглядових марок і проектів наглядової мережі.
 • Паспортизацію портових споруд на основі комплексних обстежень та аналізу фактичної схеми роботи.
 • Дослідження можливості установки на причалах перевантажувального обладнання більшої вантажопідйомності та продуктивності.
 • Обґрунтування розрахункових схем та розробку методів розрахунку портових гідротехнічних споруд з нетрадиційною конструктивною схемою.
 • Математичне моделювання розрахункової схеми споруд на ЕОМ з використанням сучасного програмного забезпечення.
 • Розробка рекомендацій по будівництву портових гідротехнічних споруд з використанням прогресивних технологій.
 • Експериментальне визначення основних динамічних параметрів портових гідротехнічних споруд, вибір динамічної розрахункової схеми, оцінку сейсмостійкості об'єктів, вимір рівня вібрації.
 • Розробку рекомендацій по підвищенню міри сейсмостійкості портових гідротехнічних споруд.
 • Прогноз безвідмовної роботи портових гідротехнічних споруд, розробки рекомендацій по підвищенню ефективності їх технічної експлуатації.
 • Розробку рекомендації з технічного нагляду за будівництвом і експлуатацією портових гідротехнічних споруд.

Лабораторія оснащена новітнім геодезичним обладнанням і приладами для натурних досліджень; має сучасне устаткування і спорядження для водолазних робіт.

Лабораторією накопичений значний досвід дослідження технічного і деформативного стану гідротехнічних споруд в портах і на судноремонтних заводах Чорноморсько-Азовського і Дунайського басейнів, у ряді зарубіжних портів, створення нормативних документів. Розроблена велика кількість рацпропозицій і винаходів, багато з яких використані у виробництві.

Співробітники лабораторії є авторами монографій, наукових праць і статей, беруть участь в міжнародних наукових конференціях та симпозіумах.