logo ЧорноморНДIпроектнаучнi дослiдженняblasdari@optima.com.ua
основнi вiдомостiпроектуванняiнженернi вишукуваннянаучнi дослiдженняiнжiнiрiнгпоштаголовна сторiнка

Науково-дослідні лабораторії ДП „ЧОРНОМОРНДІПРОЕКТ” виконують:
Дослідження стану гідротехнічних споруд (огороджувальних, причальних) портів і судноремонтних підприємств з проведенням комплексного (надводного і підводного) обстеження та рекомендацій по реконструкції, модернізації, ремонту, посиленню, підвищенню експлуатаційних навантажень.
Рішення по захисту портових і заводських акваторій від хвилювання, безпечному відстою суден та інших плавзасобів; оптимізації пропускної спроможності морських каналів та їх габаритів.
Розробку технологій берегових і підводних відвалів ґрунтів (дампінг), їх раціонального використання (утилізації).
Вивчення динаміки берегів, транспорту наносів, заносимості каналів та портових акваторій і рішення по їх захисту від наносів.
Математичне моделювання гідрологічних і літодинамічних процесів, окрім власних розробок застосовуються провідні світові хвильові моделі і системи моделювання Swan, Ref/Dif, CMS.
Комплексний екологічний моніторинг за проведенням гідротехнічних робіт, у тому числі за днопоглибленням.


Лабораторія досліджень конструкцій гідротехнічних споруд (ЛДКГС) є самостійним підрозділом ДП «ЧОРНОМОРНДІПРОЕКТ», виконує наступні види робіт:
Розробка раціональних варіантів реконструкції, капітального ремонту, модернізації та посилення портових гідротехнічних споруд, у тому числі з використанням утилізованих матеріалів, конструкцій та ін.
Проведення комплексних обстежень портових гідротехнічних споруд (надводних і підводних) з метою уточнення їх фактичного стану і розрахункової схеми.
Виконання підводно-технічних робіт, у тому числі обстежень з виявлення вірогідних джерел погіршення екологічної обстановки на підприємствах морського транспорту.
Забезпечення безпеки мореплавання, у т.ч. паспортизація підхідних каналів, акваторій, операційних акваторій, якірних стоянок, а також проведення великогабаритних суден.
Визначення міцності бетону споруд, які знаходяться в експлуатації.
Проведення циклічних спостережень за деформативним станом портових гідротехнічних споруд.
Розробку конструкцій геодезичних наглядових марок і проектів наглядової мережі.

Паспортизацію портових споруд на основі комплексних обстежень та аналізу фактичної схеми роботи.
Дослідження можливості установки на причалах перевантажувального обладнання більшої вантажопідйомності та продуктивності.
Обґрунтування розрахункових схем та розробку методів розрахунку портових гідротехнічних споруд з нетрадиційною конструктивною схемою.
Математичне моделювання розрахункової схеми споруд на ЕОМ з використанням сучасного програмного забезпечення.
Розробка рекомендацій по будівництву портових гідротехнічних споруд з використанням прогресивних технологій.
Експериментальне визначення основних динамічних параметрів портових гідротехнічних споруд, вибір динамічної розрахункової схеми, оцінку сейсмостійкості об'єктів, вимір рівня вібрації.
Розробку рекомендацій по підвищенню міри сейсмостійкості портових гідротехнічних споруд.
Прогноз безвідмовної роботи портових гідротехнічних споруд, розробки рекомендацій по підвищенню ефективності їх технічної експлуатації.
Розробку рекомендації з технічного нагляду за будівництвом і експлуатацією портових гідротехнічних споруд.

   Лабораторія оснащена новітнім геодезичним обладнанням і приладами для натурних досліджень; має сучасне устаткування і спорядження для водолазних робіт.
   Лабораторією накопичений значний досвід дослідження технічного і деформативного стану гідротехнічних споруд в портах і на судноремонтних заводах Чорноморсько-Азовського і Дунайського басейнів, у ряді зарубіжних портів, створення нормативних документів. Розроблена велика кількість рацпропозицій і винаходів, багато з яких використані у виробництві.
   Співробітники лабораторії є авторами монографій, наукових праць і статей, беруть участь в міжнародних наукових конференціях та симпозіумах.

 

угору