Інженерні вишукування

З метою підготовки початкової документації для розробки проектів виконуємо всі види інженерних вишукувань: геологічні, гідрометеорологічні, гідрографічні, топографо-геодезичні в комплексі.

Інженерно-геологічні вишукування 

Проводяться на акваторії і на суші, в польових і лабораторних умовах із застосуванням сучасних технічних засобів і методик, що дозволяють визначати необхідні параметри ґрунтів, а також прогнозувати зміну їх властивостей в процесі будівництва і експлуатації будівель та споруд, які зводяться на них. 

Властивості ґрунтів в польових умовах визначаються методами статичного зондування, обертального зрізу, пресіометрії з допомогою приборів „ПІКС-15” та „ТЕСТ-К2”.

Гідрометеорологічні і гідрографічні роботи

Виконуються з використанням сучасних приладів і устаткування (Trimble Navigation), як в комплексі, так і по окремих елементах гідрометеорологічного режиму прибережної зони океанів і морів, гирл річок, морських і річкових портів, затонів. Результати досліджень оперативно обробляються і видаються у вигляді вихідних даних для техніко-економічних обґрунтувань або проектів будівництва портових і берегоукріплювальних гідротехнічних споруд.

Геодезичні і топографічні роботи включають:

  • побудову мереж згущування і знімального обґрунтування;
  • великомасштабне картографування;
  • спеціальні інженерно-геодезичні розбивочні роботи;
  • створення і оновлення кадастрових карт і планів;
  • спостереження за деформаціями споруд;
  • побудову цифрової моделі місцевості шляхом автоматизованої обробки досліджень і растрових зображень місцевості;
  • створення геоінформаційних систем.